Medzinárodné dni a ekológia

Tak ako sa počas roka stretávame s rôznymi medzinárodnými dňami, tak sa stretneme aj s týi, ktoré sú venované ekológii a ochrane životného prostredia. Ktoré to sú? 

Medzinárodný deň lesov

V kalendárnom roku sa nám ako prvý zo spomínaných dní spojených s prírodou objavuje Deň lesov. Ten nájdeme v mesiaci marec a konkrétne ide o 21. marec. Deň lesov má za úlohu zvyšovať povedomie o udržateľnom rozvoji lesov, o ich ochrane a celkovom hospodárení. Každoročne je tento deň venovaný konkrétnej téme a v roku 2022 to bola téma “Zvoľme si udržateľné drevo pre ľudí a našu planétu.”

Lesy pokrývajú v súčastnosti jednu tretinu celkového zemského povrchu. Pre ľudí majú lesy veľký význam, pretože nám poskytujú palivo, potraviny, krmivo, zlepšujú kvalitu ovzdušia, pomáhajú nám v boji proti klimatickým zmenám a v neposlednom rade nám poskytujú drevo, z ktorého vytvárame napríklad aj naše prémiové doplnky Oakywood.

Deň Zeme

Ako druhý v poradí sa v kalendári objavuje dátum 22.apríl, kedy máme Deň Zeme. Ten si pripomíneme od roku 1990 aj na anšo území. V roku 1990 sme sa aktivizovali s veľkou časťou našej planéty ešte ako ČSFR. Patrili sme medzi 140 krajín sveta. Deň zeme existuje už od roku 1970, no v tom čase venovali tomuto dňu pozornosť predovšetkým na americkom kontinente. Tento deň vznikol ako reakcia amerických ekológov na snímky našej planéty a uvedomenie si jej krehkosti a zraniteľnosti. Postupne sa tomuto dňu kládol stále väčší dôraz a dnes sa týmto dňom zaoberá väčšina našej planéty. Symbolom, pod ktorým môžete o Dni Zeme vedieť je symbolické zhasínanie pouličného osvetlenia a osvetlenia známych stavieb po celom svete. Medzi ne patrí aj hlavné mesto Bratislava, kde sa na 1 hodinu zhasne niekoľko stavieb ako Bratislavský hrad či most SNP. Rovnako ako Medzinárodný deň lesov, aj tento deň má každoročne konkrétnu tému, ktorej sa venuje. Tento rok to bola téma Investujme do našej planéty!

Svetový deň životného prostredia

Ďalším dňom, ktorému by ste mali venovať pozornosť, pokiaľ sa zaujímate o životné prostredie a ekológiu je 5. jún. V tento deň máme Svetový deň životného prostredia. V roku 2023 budeme mať Svetový deň životného prostredia už po 50. krát. Stanovený je na 5. júna ako spomienka na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. - 16. júna 1972 v Štokholme. Tak ako sa predchádzajúce dva dni venujú nejakej konkrétnej téme, tento deň má dokonca miesta hlavných osláv. 

Deň stromu

Deň stromu je daný na 23. júl, no spravidla sa udalosti súvisiace s týmto dňom konajú kedykoľvek v prvej polovici júla. V uplynulých rokoch sa tomuto dňu venovali Štátne lesy Sloveskej republiky a organizovali rôzne podujatia, kde si pripomínali tento deň. 

Stredoeurópsky deň stromov

Okrem Dňa stromov tu máme ešte jeho stredoeurópsku verziu, ktorú si pripomíname 20. októbra. Oslava dňa stromov je na celom svete a svoj pôvod má už v 19. storočí v americkej Nebraske. Dátum, kedy sa tento deň oslavuje sa po celom svete líši v závislosti od toho, kedy je najvhodnejšie obdobie na výsadzbu stromov. V strednej Európe sa tento deň určil na 20. október a v tento deň sa nie len vysadzajú symbolické stromy, no schádzajú sa na rôznych konferenciách a rokovaniach predstavitelia a členovia organizácii zameraných na ekológiu, aby si pripomenuli dôležitosť stromov pre našu planétu. 

Medzinárodný deň hôr

V závere kalendárneho roka nás každoročne čaká deň hôr, ktorý si pripomíname 11. decembra. Prečo by nám malo záležať na horách a prečo máme takýto deň? Hory na našej planéte tvoria jednu štvrtinu celého povrchu a sú domovom pre miliardu ľudí a 25 % všetkého rastlinstva a živočíšstva na našej planéte. Okrem toho sa v nich nachádza až 70 % pitnej vody na Zemi a zaujimavosťou je aj to, že ľudia žijúci v horách patria k tým najchudobnejším na svete. Majestátnosť hôr si môžeme predstaviť na príklade, kedy sa nacházate v Nepále, v horskej osade Pisang a pozeráte sa na vrchol hory Annapurna. V tom momente sa pozeráte na vrchol, ktorý je o 4 kilometre vyššie, ako vy. Hory sú súčasťou prírody a nachádzajú sa v nich lesy, o ktorých sme už písali vyššie. Z lesov získavame stromy a to predstavuje aj prémiové ekologické doplnky Oakywood na našom e-shope decenta.sk.

Veríme, že tieto výnimočné dni si zaslúžia našu i vašu pozornosť. Je dôležité myslieť ekologicky a správať sa k našej Zemi s úctou. Planétu, kde je možný život máme zatiaľ stále len jednu, tak si ju vážme. My sa našu Zem snažíme podporovať výsadzbou stromov za pomoci organizácie One Tree Planted. Za každý zakúpený produkt Oakywood na našom e-shope necháme touto organizáciou vysadiť jeden strom na našej planéte. Podporte našu iniciatívu a pripojte sa k ochrane životného prostredia aspoň takto symbolicky.