Zásady ochrany osobných údajov

DECENTA Group s.r.o. Landererova 8 811 09 Bratislava, IČO: 51454815, DIČ: 2120725772, zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava, odd.: Sro, vl.č. 127141/B.

Kontakty: email: info@decenta.sk

rešpektuje súkromie všetkých užívateľov, ktorí navštívia webovú stránku decenta.sk. Riadime sa a konáme v zhode s najsprávnejšími princípmi zaobchádzania s osobnými údajmi.
Naša ochrana súkromia je súčasťou nášho záväzku poskytovať dokonalý zákaznícky servis. DECENTA Group s.r.o. sa zaväzuje zaobchádzať s vami poskytovanými informáciami starostlivo a zodpovedne, predovšetkým v súvislosti s kooperáciou s tretími stranami. Avšak DECENTA Group s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie tretích strán.

Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Termín „osobné údaje“ zahŕňa všetky informácie, ktoré uvádzate na webovej stránke decenta.sk a ktoré umožňujú osobnú identifikáciu.
V prípade, že uskutočníte nákup v našom e-shope, vaše osobné informácie budú zhromaždené za účelom poskytnutia tovaru, ktorý si u nás objednávate. Tieto údaje môžu zahŕňať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefonický kontakt.
DECENTA Group s.r.o. zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu v súlade s požadovanými právne platnými predpismi, ktoré sú považované za nevyhnutné na splnenie zmluvne dohodnutých servisných povinností medzi DECENTA Group s.r.o. a vami, zákazníkom.
Akékoľvek ďalšie zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie osobných údajov bude podrobené vášmu schváleniu.

Prenos osobných údajov

Všetky nami zaznamenané informácie budú považované za výhradne dôverné za akýchkoľvek okolností a môžu byť zdieľané s tretími stranami v nasledujúcich situáciách:

  • Použitie vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla za účelom kontaktovania vás, pokiaľ sa vyskytnú akékoľvek problémy s vašou objednávkou realizovanou na našej webovej stránke.
  • Predloženie vašich platobných údajov vybraným finančným inštitúciám za účelom spracovania vašej platobnej transakcie za nákup vo vašom mene.
  • Predloženie údajov v rozsahu meno, doručovacia adresa a telefonický kontakt prepravnému partnerovi, ktorý zodpovedá za doručenie vašej objednávky.
  • Ak to vyžaduje zákon, (DECENTA Group s.r.o. sa podriaďuje právoplatným súdnym príkazom), sme povinní sprístupniť osobné údaje polícii alebo akýmkoľvek činným orgánom.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:

  • WordPress
  • WooCommerce
  • Google Tag Manager

Súhlas a zrušenie súhlasu

V prípade, že nám poskytnete svoje osobné údaje za účelom dokončenia transakcie, overenia platobnej karty, zrealizovania objednávky, vybavenia doručenia alebo vrátenia tovaru, považujeme váš súhlas so zhromaždením a spracovaním týchto informácií spoločnosťou DECENTA Group s.r.o. za vzťahujúci sa výhradne na daný špecifický účel.
V prípade, že vás požiadame o vaše osobné údaje na iné účely (napr. e-mail marketing), budeme vás buď priamo žiadať o súhlas, alebo vám poskytneme možnosť odmietnutia.
Každý užívateľ našej webovej stránky má možnosť kedykoľvek odvolať tento súhlas s okamžite nadobudnutou platnosťou bez udania dôvodu prostredníctvom kontaktovania nás e-mailom na info@decenta.sk.

Zhromažďovanie iných ako osobných údajov

Za účelom zdokonaľovania našich služieb využíva HTTP cookies (malé časti dát uložené vo vašom webovom prehliadači). Cookie súbory neobsahujú osobné údaje a nemáte možnosť ich identifikovať. Cookies môžu byť deaktivované v nastaveniach vášho prehliadača.

Viac informácií o používaní cookies: https://decenta.sk/cookies/

Právo na informácie

Každý zákazník má právo žiadať o informáciu, ktoré osobné údaje boli uložené na stránke decenta.sk, a má právo žiadať o zmenu alebo odstránenie daných údajov bez akéhokoľvek poplatku.

Dodatky

Vzhľadom na náš neustály vývoj, naše rozširovanie a zmeny v zákonoch, aj naše predpisy spracovaní dát sa budú taktiež vyvíjať. DECENTA Group s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje zásady ochrany súkromia. Zmeny sa prejavia ihneď po ich aplikovaní na internetových stránkach.
Dúfame, že sa nám podarilo odpovedať na všetky otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov. V prípade potreby doplňujúcej spätnej väzby nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese info@decenta.sk.

Webová stránka používa ochranu reCAPTCHA od Google vzťahujú sa na ňu podmienky používania a tu nájdete infomácie o ochrane súkromia

Žiadna položka